ESSUNGA RYTTARFÖRE NING
Ridskolan i Nossebro

Utbildningsplan för våra ryttare

Utbildningsplanen ligger som grund för rid- och teoriundervisningen på  ridskolan. Vi följer Svenska Ridsportförbundets riktlinjer för rid- och teoriutbildning samt använder oss av SvRFs barn- och ryttarmärken i undervisningen. För varje grupp finns en terminsplanering med innehåll och mål för terminen. Prata med din ridlärare för mer information. Vi erbjuder också specialgrupper i dressyr och hoppning. För dig som vill inrikta dig mot någon av disciplinerna hoppning eller dressyr erbjuder vi specialgrupper i respektive disciplin. För att barn och ungdomar ska få en bred bas i sin ridutbildning rekommenderar vi starkt att specialgruppen kompletteras med ytterligare en ridlektion i veckan.

Privatlektioner
När möjligheten finns erbjuder vi även privatlektioner. Privatlektioner ses i första hand som ett komplement till de ordinarie lektionerna, och rekommenderas till dig med en önskan om att träna extra på något specifikt, eller bara unna dig ett extra lyxigt ridpass.

Lovaktiviteter, klubbtävlingar och extra kurser
Håll utkik på vår hemsida, där vi alltid annonserar alla övriga aktiviteter. Skicka gärna in önskemål om ni saknar någon aktivitet.

Knatteridning
Riktar sig i första hand till de allra yngsta barnen, rekommenderad åldersgräns är från fyra år. Knattegruppens ridpass är 30 minuter långa. Vi har ingen övre åldersgräns, men knatteridningen riktar sig endast till barn. I knatteridning ges barnen möjlighet att under säkra former prova på ridning. Knatteridningen är en bra förberedelse för nybörjargrupperna och ett sätt att undersöka hur stort intresset hos barnet är.

Nybörjargrupp
Nybörjargrupper är starten på ridskolan eller fortsättning efter knattegrupp eller prova-på ridning. Vi använder oss av barnmärken, framtagna av Ridsportförbundet, i undervisningen. Märkena är uppdelade i olika nivåer, från Vita Hästen till Guld Hästen, och baseras på barnens ökade kunskap.

Vita Hästen

 • Att kunna gå in till hästen på rätt sätt.
 • Att kunna förbereda hästen för ridning (borsta och kratsa hovarna).
 • Att kunna beskriva fem regler som gäller i ett stall.

Gula Hästen

 • Att kunna leda hästen i skritt, vända korrekt och leda hästen i skritt tillbaka dit man startade.
 • Att kunna beskriva vilken utrustning hästen behöver vid ridning, och vad de heter.
 • Att kunna ta av och sätta på en grimma.

Brons Hästen

 • Att kunna sitta upp och sitta av på rätt sätt.
 • Att kunna starta och stanna hästen.
 • Att kunna gå de raka vägarna (kan göras t ex med käpphäst).
 • Att kunna gå de böjda ridvägarna (volt och volt tillbaka, kan göras t ex med käpphäst).

Silverhästen

 • Att kunna styra hästen mellan uppsatta koner i skritt.
 • Att kunna rida de raka ridvägarna i skritt.
 • Att kunna rida de böjda ridvägarna i skritt.
 • Att kunna rida lätt i trav en långsida, sakta av till skritt och stanna.

Guldhästen

 • Att kunna sadla och tränsa.
 • Att kunna rida de raka vägarna i trav och styra hästen mellan uppsatta koner i trav.
 • Att kunna rida de böjda ridvägarna i trav.
 • Att kunna fatta galopp och galoppera i ca 10 meter.

Målsättningen med nybörjargrupperna är:
Lära sig säker hästhantering både från marken och vid ridning samt känna trygghet tillsammans med hästen.
Efter två terminer kunna rida själv i skritt och trav och ha provat på att galoppera.
Ha ridit både i ridhus och ute.
Kunna göra i ordning hästen själv inför och efter ridning.
Få grundläggande kunskaper om hästar som bland annat innefattar hästens skötsel, utrustning, beteende och utfodring.

Ryttarmärke 1 till 5

Nivå 1 genomförs Lokalt
Märken: Guldhästen och Ryttarmärke I
Ridning
Genomgång av lodrät och lätt sits
Balans- och gymnastikövningar
Genomgång av de grundläggande hjälperna (framåtdrivande, förhållande och vändande)
Öka och minska tempot i olika gångarter
Böjda spår, volterna, byt om volt, serpentinbågar, vänd igenom volten
Påbörja övning av ställning och böjning
Galoppfattning
Ridning över bommar i lättridning och lätt sits
Hoppning över enkelhinder i trav
Påbörja hoppning i galopp
Teori
Goda kunskaper om hästens delar, hästens färger och tecken, hästens kroppsspråk, ridbanans vägar, sadelns och tränsets delar
Grundläggande kunskaper i sadling och tränsning, visitation av hästen, munderingsvård
Genomgång av ryttarens hjälper (framåtdrivande, förhållande och vändande) ryttarens olika sitsar (lodrät och lätt sits)

Nivå 2
Märken: Ryttarmärke II
Ridning
Övning av lodrät och lätt sits
Påbörja samverkan av hjälperna
Tempoväxlingar och övergångar
Öka och minska volten
Större krav på ställning och böjning
Framdelsvändning
Ridning över bommar och bomserier i lättridning och lätt sits.
Hoppning av enkelhinder, hinder i följd samt enkla serier i trav och galopp upp till 60 cm.
Galoppfattning, galopp.
Teori
Goda kunskaper i sadling och tränsning, visitation av häst, munderingsvård.
Grundläggande kunskaper om hästens beteende, foderlära, hästens dagliga vård.
Grundläggande kunskaper i ridlära, ryttarens hjälper och hur de påverkar hästen, ryttarens olika sitsar och hur de påverkar hästen.

Nivå 3
Märke: Ryttarmärke III
Dressyrprogram på LC-nivå
Ridning
Träning av sits och samverkan mellan hjälperna
Halvhalt
Hästens form
Framdelsvändning med större krav på korrekt utförande
Skänkelvikning
Större krav på utförande av tempoväxlingar och övergångar
Mellangångarter
Hoppning av olika hindertyper, serier, enklare banor i trav och galopp upp till 80 cm.
Teori
Goda kunskaper i hästens mundering, hästens beteende, hästens dagliga vård, foderlära, ridvägarna och deras ändamål, ryttarens hjälper och hur de påverkar hästen, ryttarens sits
Grundläggande kunskaper om munderingens avpassande, regler för ridning på ridbana, hästens anatomi, hästens sjukdomar, olika hindertyper och hinderbyggnad
Genomgång av hästens form och betydelsen av att rida hästen i rätt form

Nivå 5
Märke: Brons- och silvermärke –
Dressyrprogram på LA-nivå och uppåt
Ridning
Större krav på att stämma av hästens form och tempo samt varierande av formen
Större krav på uppvisningsmässigt utförande av dressyrrörelser
Öppna och sluta
Enkla byten, galoppombyten
Hoppning av kombinationer med olika avstånd, banhoppning nivå upp till 80 cm.
Teori
Fördjupade kunskaper i tidigare nivåers ämne.

Nivå 4
Märke: Ryttarmärke IV – Dressyrprogram på LB/LA-nivå
Ridning
Skänkelvikning i skritt och trav med större krav på utförande
Ryggning
Förbereda inför samt påbörja bakdelsvändning
Förbereda inför samt påbörja förvänd galopp
Större krav på hästens form samt att kunna variera formen
Rakriktning
Ökade gångarter
Hoppning av olika hindertyper, kombinationer samt banhoppning i nivå upp till 80 cm.
Teori
Goda kunskaper om munderingens avpassande, regler för ridning på ridbana, hästens anatomi, hästens sjukdomar, häst- och stallvård, olika hindertyper och hinderbyggnad, hästens form, ridlära
Grundläggande kunskaper om regler för tävlingsdeltagande, trafikregler, allemansrätt-,


 
 
 
Post
Samtal
Karta
Om